[1]
Việt, M. Đắc ., Thủy, N.T. và Oanh, T.T.K. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 6 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.461.