[1]
Thịnh, T.X. , Thắng, P. , Nga, B.T.T. và Minh, N.V. 2022. SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình (tháng 9 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.410.