[1]
Thu, T.T. 2022. TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, Chuyên đề tháng 9 (tháng 9 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.400.