[1]
Phương, V.T. 2022. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề (tháng 9 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.398.