[1]
Tùng, V.T. , Toàn, N.H. , Trinh, N.T.T. , Vinh, T.T. và Phương, N.T.M. 2022. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, Chuyên đề tháng 9 (tháng 9 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.397.