[1]
Đạt, L.M. , Thắng, N.H. , Thanh, P.H. và Thuỷ, C.T.T. 2022. THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 4 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i4.390.