[1]
Đào, M.A. 2022. THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 3 (tháng 5 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.349.