[1]
Dũng, N.V. , Thịnh, N.T. và Phú, P.V. 2022. BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 . Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 2 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.296.