[1]
Kỷ, N. Đức . 2022. Đặc điểm rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 2 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.295.