[1]
Chương, N.H. , Nam, T.P. , Đăng, N.M. , Lan, T.T.P. , Tân, V.Q. , Mai, Đỗ T.T. và Anh, V.T.K. 2022. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH XỬ TRÍ SỐT CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA CHA, MẸ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.277.