[1]
Vinh, N.A. , Loan, Đỗ M. , Hương, P.T.M. , Huân, L.T., Khánh, Đặng T.H. , Loan, N.T. , Anh, T.T. , Thu, N.T. , Tú, T.M. , Xuân, Đỗ T., Oanh, N.T. và Khiêm, N.V. 2022. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.269.