[1]
Thành, C.T. , Thư, T.A. , Thăng, C.V. , Vĩnh, N. Đại ., Dung, T.T. , Sơn, Đỗ N. , Thạch, P.T. , Toàn, V.X. và Tuấn, N.Q. 2022. THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.265.