[1]
Tiên, P.T.T. , Chinh, N.H.T. , Nghiệp, T.T. và Dũng, N.T. 2022. HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT LẤY ĐỤC THỂ THỦY TINH SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ GÓC ĐÓNG CẤP. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.260.