[1]
Trí, B. Đặng M. , Tâm, P.N. , Thảo, L.P.N. và Bền, N.H. 2022. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.250.