[1]
Nghi, T.T.M. và Nam, N.H. 2021. TỈ LỆ HẠ THÂN NHIỆT Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN DẠ DÀY QUA NỘI SOI Ổ BỤNG. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 6 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.198.