[1]
Cuong, T.D., Long, N.H., Anh, N.T. , Huong, N.T.T., Cuong, L.P.S. và Huy, H.Q. 2021. XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 6 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.187.