[1]
Hiep, B.T., Ngoc, C.T.K., Phuc, N.H. , Truc, D.T. và Ngoc, T.K. 2021. MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 6 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.175.