[1]
Huong, B.D.L., Tri, B.D.M. và Ngan , L.T.K. 2021. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 6 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.170.