Quay trở lại chi tiết bài báo ẢNH HƯỞNG CỦA TRASTUZUMAB LÊN CHỨC NĂNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ Download Download PDF