Quay trở lại chi tiết bài báo 44. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2022 Download Download PDF