Quay trở lại chi tiết bài báo 1. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GEN KHÁNG MACROLIDE CỦA VI KHUẨN BORDETELLA PERTUSSIS GÂY BỆNH HO GÀ Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF